Prevencia je základ

Prevencia je vlastne predchádzaním rôznym nežiaducim javom a udalostiam. Predchádzanie týmto javom je súčasťou bežného života. Našla si skrátka svoje miesto u rozumne zmýšľajúceho človeka.

mechanik

Od detstva nás rodičia vedú k prevencii.

  • Dobre sa obliekaj, aby si nenachladol.
  • Jedz vitamíny, aby si neochorel.
  • Choď na preventívne prehliadky k zubnému lekárovi- malý začínajúci kaz sa lieči predsa ľahšie a menej bolestne ako zanedbaný kaz.
  • Choď k obvodnému lekárovi na pravidelné prehliadky. Odhalí už v zárodku na základe rôznych vyšetrení z moču, alebo z krvnej vzorky, či nám niečo nehrozí.

V práci sa bežne stretávame s preventívnymi opatreniami a školeniami v snahe zabrániť v prvom rade úrazom a rade druhom poškodeniu zariadení. Samotné zákony pamätajú na potreby pravidelných kontrol dôležitých zariadení. Či už sú to vyhradené technické zariadenia, alebo zariadenia elektrikárske. Každá jedna firma ráta s nutnosťou odstávky pre účely preventívnej kontroly zariadení. Zabráni sa tým potom neočakávaným výpadkom napríklad výroby v tú najmenej vhodnú chvíľu. Keď termín horí, odberateľ urguje a vtedy to spravidla nastane. Zanedbaná prevencia si vyžiada svoju daň. Sú to narýchlo zháňané peniaze na opravu, preplácanie opravára, ktorého tam musíme mať hneď a navyše máme veľa zbytočných stresov z nedodržania termínov.

motor

Rovnako je to aj s naším autom. Každý jeden zodpovedný vodič chodí na pravidelné prehliadky s autom. Podľa výrobcom stanovených pravidiel vymieňa olej, čistí klimatizáciu. Na aute sú ale hádam po brzdách najdôležitejšie kolesá. Tie musia byť v stopercentnom poriadku
Niet nič dôležitejšie ako pneumatiky. Ak sa v aute nepripútate môžete pri nehode mať problém. Ak ale máte zlé pneumatiky môžete spôsobiť problém aj iným. To je oveľa závažnejšie. Zimné a letné pneumatiky sa líšia. Majú svoj špecifický materiál s odlišnou priľnavosťou k vozovke. Inak reagujú na rôznych povrchoch a majú inú brzdnú dráhu.Nie je to maličkosť. Ide o život !

Published by acron.sk