Kde sú povinné zimné pneumatiky a reťaze?

Legislatíva v oblasti povinného používania zimných pneumatík a reťazí žiaľ nie je v rámci Európskej únie jednotná. Často krát máme pocit, že sa riešia veci nepodstatné pre občanov a to, čo je dôležité sa zdá byť na okraji záujmu „zákonadárcov“ v Európskom parlamente.
Mala by sa celkom určite zjednotiť aj legislatíva pri používaní zimných, letných a univerzálnych pneumatík a tiež presne vyšpecifikovať, kedy a za akých podmienok sa majú a smú použiť snehové reťaze a pre aký typ vozidiel by mali byť v stálej výbave.

měsíc

Zaiste krajiny juhu, kde vidia sneh zriedkavo, sa touto problematikou nemajú veľký záujem zaoberať. Ale nás, našich susedov a severské krajiny by to trápiť malo. Kde všade túto problematiku riešia :

  • Nemecko
  • Rakúsko
  • Česká republika
  • Slovensko
  • Poľsko
  • Severské krajiny

Všetci to riešia po svojom. Vo všeobecnosti platí povinné prezutie autá, to znamená prezutie do zimných pneumatík. Kedy? Pred začiatkom zimy. Aká je kontrola ? Náhodná ! Inak by sa nemohlo stať, že s príchodom zimy nám začnú stáť kamióny na horských priechodoch.

Chýbajú možno colnice, ktoré by mohli kontrolovať vybavenosť týchto automobilov na zimnú prevádzku. Nepôjde o zbytočné buzerovanie vodičov, keď policajti budú robiť časté kontroly. Či majú zimné pneumatiky a či majú snehové reťaze. Ak nemajú- odchod domov. Ak napriek tomu pôjdu na cesty a potom blokujú svojou nezodpovednosťou horské priechody- potom treba vydať takýmto autám zákaz vstupu na naše územie po dobu dvoch rokov.

sníh

Toto jediné by hádam prinútilo vodičov zamyslieť sa nad tým, že idú do krajiny kde spravidla v zime sneží a že je potrebné to rešpektovať.
Nikdy nestačí povedať- odporúča sa. Zákony majú byť presné a jednoznačné a hlavne kontrola ich dodržiavania musí byť vysoko sankcionovaná, inak sa nebude nič dodržiavať. Zákony a pravidlá si treba jednoducho ctiť!

Published by acron.sk