5 úloh, ktoré je možné vyriešiť pomocou CRM

Dôvody pre implementáciu informačných systémov:

grafy

  • Zníženie rutinných operácií a minimalizácia chýb súvisiacich s ľudským faktorom v dôsledku automatickej prípravy dokumentov a nastavenia typických úloh.
  • Zabezpečenie transparentnosti práce zamestnancov a zlepšenie kvality poskytovaných služieb.
  • Vytvorenie jednotného dátového skladu pre ich následnú analýzu a správne rozhodnutia manažmentu.
  • Vyhľadajte problémové oblasti v obchodných procesoch spoločnosti a identifikujte nové body rastu podnikania.
  • Optimalizujte marketingový rozpočet.
  • Zabezpečenie dobre koordinovanej práce divízií na spoločných úlohách.

Tu sú úlohy, ktoré môže štandardný CRM systém pomôcť vyriešiť:
Efektívne spracovanie 100% žiadostí spoločnosti
Keď je systém CRM integrovaný s lokalizáciou, IP telefónom, poštou, on-line konzultantom a inými zdrojmi vedie k spoločnosti, všetky požiadavky prijaté zvonka sa nielen dostanú do systému automaticky, ale sú priradené manažérom s vhodnou prioritou pre vás.

analýza

Zvýšte príjmy zákazníkov
Pri prvom odvolaní klient zvyčajne oznamuje, koľko je ochotný minúť na nákup. Toto je potenciálny rozpočet transakcie, ktorý môžete zvládnuť, ak pracujete správne s klientom. Ak manažéri zaznamenajú v systéme CRM obchodné oddelenie "transakčný potenciál", potom pomocou vstavanej správy môžete odhadnúť stratu zisku od klienta a nastaviť zodpovedajúce úlohy zodpovedným manažérom.

Zvýšte priemernú kontrolu a krížový predaj
Keď manažér vytvorí ponuku pre klienta, CRM mu povie, ktoré produkty dopĺňajú ponuku so súvisiacimi produktmi alebo službami. Toto je veľmi výhodná funkcia pre nových zamestnancov, ktorí sú v tejto oblasti stále zle orientovaní. Po príprave nasledujúcej správy si všimnete, že sa zvýšila priemerná suma kontrolnej sumy a počet krížových predajov.

výpočet

Zvýšenie opakovaného predaja
Predaj musí byť cyklický. V systéme CRM si môžete prispôsobiť proces predaja, podľa ktorého pri absencii komunikácie s klientom, systém upozorní manažéra.

Published by acron.sk