Jedinčnosť Michelangelovej Piety

Michelangelo Buonarotti, renesančný maliar a sochár, ktorý so svojou tvorbou začínal vo Florencii na dvore Medičiovcov. V jeho dielach môžeme jasne vidieť, že bol uchvátený antickými ideálmi krásy a antickými vykopávkami.
socha Davida
Jasným príkladom je napríklad David, ktorý bol pôvodne vytvorený pre fasádu dómu vo Florencii, no pre jeho veľkosť a majestátnosť, dostal čestné umiestnenie pre Palazzo Vecchio ( Florencia) a stal sa symbolom mesta.V roku 1496 na žiadosť kardinála Riaria odchádza prvý krát do Ríma. Práve toto je obdobie, kedy sa stáva slávnym umelcom vytvorí aj známu Pietu, ktorá sa nachádza v Bazilike San Pietro.

A čím je výnimočné toto súsošie Panny Márie a mŕtveho Ježiša? Prečo je považované za jedno z najlepších umeleckých diel Západu? Okrem perfektnej prepracovanosti mramoru, ktorá značí o vynikajúcich technických schopnostiach umelca , výnimočnosť Piety spočíva práve v jej originalite.

Pozorovateľ nevidí Ježišovu tvár no na druhej strane vidí krásu jeho matky. Panna Mária drží dospelého Ježiša, čo je úplná novinka, pretože dovtedy bola zobrazovaná len s malým dieťaťom v náručí. No inovácia tohto súsošia, ktorá je následne kopírovaná mnohými umelcami, spočíva v Ježišovom ramene. Práve toto padajúce rameno bez životnej sily sa stáva samotným symbolom smrti. Bezvládne rameno, ktoré poukazuje na fakt, že v tele už nie je žiadny život, aby ho udržala hore.

To, že Ježišovi nevidíme priamo do tváre, túto symboliku ramena ešte potvrdzuje. Navyše, je to jediné umelecké dielo podpisané Michelangelom. Na zadnej strane súsošia sa nachádza latisnký podpis:  MICHEL.A[N]GELVS BONAROTVS FLORENT[INVS] FACIEBATčo v preklade znamená urobil florentínec Michelangelo Buonarotti.
michelangelo buonarroti bazilika
V maľbe je oveľa jednoduchšie znázorniť smrť, no v sochárstve bol tento akt nepoznaný. Je to súsošie, ktoré vo vás jednoducho vyvoláva emócie. Jednoducho umelecký zážitok, ktorý sa vám zaryje do pamäti.

Published by acron.sk