Ready made spoločnosť, rýchly štart podnikania


Začiatok podnikania, respektíve korektnej a prehľadnej podnikateľskej činnosti sa pravdepodobne nezaobíde bez  založenia spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) alebo akciovej spoločnosti (a.s.). K založeniu nás ale doslova ženie i náš plán, ktorému nadmieru veríme a nevieme sa dočkať jeho konečnej realizácie, ale ženie nás i konkurencia a teda pocit, aby sme s týmto nápadom prišli skôr než tí druhí a aby sme ho začali i skôr realizovať. Hlavne pokiaľ vravíme o originálnosti plánu a jeho presadení na trhu, alebo aj naopak, overenej činnosti, ktorej ponuka pre verejnosť je zatiaľ v našom okolí relatívne chudobná.

podnikání

•         Ak sa s realizovaním projektu ponáhľame, no a navyše nemáme ani základné imanie, ešte stále existuje možnosť založenia tkzv. ready made spoločnosti.
V tomto smere nás tak nemusia strašiť dve hlavné strašidlá, akými nepremyslene vysoké pôžičky a následne tak ani dlhy. Výhodou je aj obmezdenie otravných faktorov ako nekončiace rokovania s úradmi, praktickým dojmom pôsobí i automatické zabezpečenie nejasností spojených so zákonnými povinnosťami a povoleniami.

kalkulace

•         Pre začiatok činnosti bude potrebný zoznam osôb k ústredným orgánom spoločnosti, ďalej názov spoločnosti, no a na záver adresa prípadného nového sídla spoločnosti.
Ponuky poskytujúce založenie ready made spoločnosti a bližšie inštrukcie nájdete i na internetových stránkach poskytovateľov, ktoré vás usmernia špecifickejším smerom. Okrem spomenutých inštrukcií si samozrejme ani v tomto prípade nezabudnime vyhľadať a prečítať základné povinnosti dané zákonom.

podnikatel

Nezabudnime si rozmyslieť ani ďalšiu zo základných vecí a to smer, akým sa má vlastne naša spoločnosť uberať. Aj v tomto, relatívne dosť zjednodušenom systéme založenia spoločnosti, tak nezabudnime všetko vopred premyslieť. Aj v tomto prípade by sme mali mať vytvorený určitý prehľad, čo si od našej podnikateľskej činnosti vlastne sľubujeme a akým štýlom ju chceme realizovať.

Published by acron.sk