Dary


Dary chápeme ako prejav úcty, kedy pomocou nich chceme mať s niekým bližší vzťah. V detstve sa tešíme na to, akú má ten darček podobu. V dospelosti hľadíme v prvom rade na ten prejav úcty a radosť, že na nás niekomu záleží. Až potom sa pozrieme, čo je vo vnútri.
Niektorí ľudia však uznávajú vzťahy, kedy za nimi osoba príde proste len tak, že chce byť v ich prítomnosti. Nemusia čakať na narodeniny, meniny. V niektorých prípadoch teda dary pôsobia ako taká falošná úcta. Ani nie tak falošná, ako povinná. Teda malo by sa na narodeniny prísť a mal by som priniesť darček. Ak to berieme ako povinnosť a dotyčný to zistí, v takom prípade je dar skôr urážlivý.
ruční výroba skla
Peniazmi, za ktoré kúpime dary, teda môžeme prejaviť i niečo nehmotné, prejavujeme nimi náklonnosť a lásku, aj keď peniaze a nehmotné veci sú dve rozdielne veci, ktoré spolu nespájame. Nehľadíme však na samotné peniaze ale ten výsledný darček, ktorý by mal odzrkadliť fakt, že dotyčného poznáme, že poznáme jeho túžby a záľuby. Ak ti na mne moc nazáleží, ak ma v podstate nepoznáš, ako mi dokážeš vybrať ten správny darček? Zrejme len zbytočne vyhodíme peniaze a dotyčného možno urazíme. Ale zasa na druhej strane, darovanému koňovi na zuby nepozeraj. Možno sa nás dotyčný snaží spoznať a chce k nám byť bližší. Preto by sme si v takomto prípade mali darček vážiť, aj pokiaľ nie je ideálny.

  • Ak sa na dary pozeráme z tej nemateriálnej stránky, môžeme dať maximálne seba. Darmi dávame iba kúsky zo seba.

kamenný věnec
Viete o tom, že Vianoce boli pred koncom 19. storočia sviatkom, kedy sa spolu rodina hlavne do sýta najedla, napila a darčeky mali podobu po domácky vyrobených produktov? Teda nejednalo sa o Playstation, Nintendo, ale o malú pozornosť, ktorú však ľudia pre druhých vyrobili od srdca, do výrobku dali svoj čas i úsilie. Nekúpili ho hotový. Začalo sa to koncom 19. storočia, kedy mal americký priemysel nadbytok produktov. Tieto výrobky začali dávať do výlohy budov a predávať ich za peniaze, aby ľudia nemuseli produkty vyrábať doma. Takto sa dostali teda i k luxusnejším darčekom, než by dokázali vyrobiť doma.

Published by acron.sk