Romantizmus


Romantizmus bola ideová, umelecká a hudobná kultúra ktorá vznikla v dobe, kedy mnohí ľudia zostali sklamaní z francúzskej revolúcie. Teda vznikol v polovici 19. storočia.

Túto kultúru a smer uznávali hlavne mladí ľudia, ktorí si eštelen utvárali názor na svet. Venovali sa literatúre, hudbe, filozofii a rôznemu umeniu ako napríklad maľovaniu. Skrátka uznávali duševný svet, hľadali záujmy obohacujúcu dušu, kreatívnosť a predstavivosť. Pohŕdali nevzdelanosťou, ťažkou prácou a všetkými autoritami tej doby. Pomocou tvorby, písania básní a romantických poviedok sa búrili voči svojej dobe a všetkému, čo nezapadalo do ich predstavy o krásnom svete.
růžová růže

Poznáme romantické romány, ktoré sú špecifické svojou tragédiou, kedy zakaždým na konci príbehu hlavný hrdina volí smrť, než by mal znášať autoritu či zlý svet.

Títo ľudia sa v súkromí snažili ukazovať svoju nezapadajúcu stránku osobnosti. Teda nesnažili sa zapadnúť a byť s každým za dobre, ale naopak. Hľadali a objavovali v sebe čosi výnimočné a zvláštne a snažili sa to dávať najavo rôznym spôsobom. Aj v tej dobe sa to snažili ukázať okrem iného i svojim výzorom. Prestali sa strihať, holiť a nosili netradičné kostýmy. 

Z týchto romantikov sa však kvôli svojmu nezapadajúcemu duševnému životu stali časom známe a významné osobnosti, ktoré obohatili svoju dobu myslením, umením a novou kultúrou. K nim sa radil napríklad veľmi dobre známy hudobný skladateľ Beethoven, ktorý sa prestal stýkať so spoločnosťou „meštiakov“ a pridal sa taktiež k tomu smeru zvanému Romantizmus. Tento nový smer bol cítiť i v jeho skladbách, vďaka ktorým jeho meno spomíname dodnes.
věž hradu

Romantizmus sa dostal do viacerých krajín a všade mal trošku iný cieľ, ale v podstate podobný. Všade šlo o tvorbu, pomocou ktorej sa poukazovalo na škaredý svet okolo a určitým spôsobom sa touto tvorbou, kultúrou i protestovalo voči momentálnemu zriadeniu. V istom období sa dokonca spojil s nacionalizmom, kedy tvorcovia opisovali lásku k svojmu kraju a národu a takisto žiaľ voči neslobode svojho ľudu.

Published by acron.sk