Všetky druhy agentúr nájdete na internete

Internetové stránky ponúkajú množstvo rozličných služieb z rôznych oblastí ľudskej činnosti, tam nájdete aj všetko, čo sa týka práva, daní či zákonov. Ak práve hľadáte funkčnú firmu alebo máte záujem tú svoju predať, na tomto portáli nájdete pomoc so všetkými otázkami, ktoré vás trápia.

práca s počítačom

Portál ezmluva.sk funguje s cieľom podporiť prevažne malých a stredných podnikateľov, no neodmietnu pomoc ani bežným ľuďom, ktorí si nevedia poradiť pri písaní žiadosti alebo lúštení zmluvy, pomáhajú aj so zakladaním obchodných spoločností, vykonávajú aj všetky zmeny v nich, poskytujú aj služby v oblasti predaja novovzniknutých spoločností. Kúpa novej spoločnosti má totiž niekoľko výhod, oproti zakladaniu firmy je jej kúpa výhodnejšia hlavne z časových dôvodov, na to nadväzuje agentura docasneho zamestnavania zoznam menej administratívnej záťaže a takisto kupujúci ušetrí až 50% nákladov, ktoré zhltnú kolky a rôzne poplatky.

V súčasnosti je dosť rozšírený trend využívať služby ADZ, teda Agentúry dočasného zamestnávania. Zoznam týchto agentúr je dostupný pre každého záujemcu. Princíp a význam tejto agentúry spočíva v kompetencii osoby alebo spoločnosti zamestnať potenciálneho záujemcu o prácu, toho potom môže dočasne prideliť inému zamestnávateľovi, ktorý dokáže takéhoto záujemcu využiť. Nazýva sa aj „užívateľský“ zamestnávateľ, pretože agentúra mu prideľuje ľudí, s ktorými agentúra uzatvára pracovný pomer. Ide teda o neštátnych poskytovateľov zamestnania.

teamwork-brainstorming-meeting-new-startup-project-workplace_2034-1617

Aj táto spoločnosť je na predaj, respektíve je nutné, aby mala svojho majiteľa, ktorý bude všetky náležitosti preberať a zároveň sa od neho očakáva, že bude plnohodnotne vykonávať činnosť, plniť svoju funkciu a občanom poskytne služby, na ktorých účel bola spoločnosť založená, teda zabezpečí im dočasné zamestnanie. Agentúra dočasného zamestnávania nesmie od svojich zamestnancov vyberať žiadne poplatky za to, že im sprostredkuje prácu, ale ani pri uzatváraní pracovného pomeru.

Published by acron.sk