Sro na predaj platca dph

Predaj sro spoločnosti prebieha priamo medzi predajcom a kupcom alebo vďaka a za pomoci špecializovaných spoločností práve s týmto pôsobením a zameraním. Celý proces zabezpečujú odborníci, ktorí sa zaoberajú rôznymi aj problematickými firmami a tak sa zakladanie nových firiem stáva postupne minulosťou.

Veľkým plusom možnosti zakúpenia pripravenej spoločnosti na podnikanie je, že podnikatelia môžu okamžite začať pracovať a rozvíjať svoj obchod a obchodné činnosti, bez toho, aby tomu predchádzalo siahodlhé vybavovanie potrebných dokumentov a písomností. Je tu zaručený okamžitý štart do vášho podnikania.

office

Pravdou zostáva, že v minulosti bolo zakúpenie hotovej spoločnosti, tzv. ready made sro nákladnejšou záležitosťou, ale v súčasnosti sa potvrdzuje vyrovnávanie cien a nákladov medzi sro na predaj a založením novej sro.

Sro na predaj sa vyznačuje tým, že ušetrí novým majiteľom čas a umožní im podnikanie hneď, na rozdiel od novovzniknutých spoločností, kde je niekoľkotýždňová čakacia doba.

business

Spoločnosť je platca dph

Spoločnosti s dph sú platcami dph, takže nemusia absolvovať zložitý proces registrácie, potrebný k nadobudnutiu statusu – platca dph. Spoločnosť platca dph uplatňuje odpočty dph, podáva daňové priznanie každý mesiac, v niektorých prípadoch štvrťročne. Sro na predaj platca dph je zapísaná v obchodnom registri a je registrovaná ako platca dph, to znamená, že má pridelené daňové identifikačné číslo.

Prakticky sro na predaj platca dph je spoločnosť pripravená na zakúpenie, ktoré prebieha postupne v jednotlivých jednoduchých krokoch. Sro na predaj je možné telefonicky alebo emailom zarezervovať a dohodnúť sa na osobnom stretnutí. Po záväznej rezervácii je ďalším krokom pri predaji sro potvrdenie údajov vzťahujúcich sa na konateľa a spoločníka spoločnosti. Je možné zmeniť názov a sídlo spoločnosti, predmet podnikania, základné imanie a iné. Predaj sro prebieha so všetkými náležitými dokumentmi, ktoré pripravuje a spracováva spolupracujúca advokátska kancelária. V prípade záujmu a súhlasu obidvoch zúčastnených strán dôjde k stanoveniu kúpnej ceny a k podpísaniu zmluvy.

Nezařazené

Published by acron.sk