Ktorú možnosť pripojenia zvolíme?


Aby sme mohli existovať online, musíme mať neustále pripojenie k sieti internet. To však všetci vieme, poďme si preto spraviť objektívnejší rozbor toho, akým štýlom sa môžeme k sieti pripojiť a podľa toho posúdime, čo by bolo ideálne pre nás. V dnešnej dobe je už možností pripojenia toľko, že dúfam pozitívne uvítate môj nápad, zhrnúť tieto možnosti do jedného článku a nad každou sa trocha pozastaviť. Nebudem ďalej zdržovať, idem na to.
propojená síť
Pevná linka
Ide o spoľahlivý typ pripojenia, ktoré naše domácnosti sprevádza už nejaké tie roky. Pevná linka sa nainštaluje k nám do steny. Ide o nenápadný štvorček, z ktorého sa pripojíme k modemu a ten následne rozpozná signál a upraví ho do formy, ktorá je vhodná na naše používanie. Je vhodný pre väčšinu užívateľov, ktorí skôr súbory sťahujú, než nahrávajú. V tomto prípade sa pri nahrávaní /upload/ jedná o menšiu rýchlosť, než pri sťahovaní /download/. Toto zrejme väčšine užívateľov vyhovuje, no v prípade, že vo veľkom množstve a pravidelne  nahrávate videá a hry, prispievate týmito súbormi na stránky, ktoré ich umožnia stiahnuť iným užívateľom, táto voľba pevnej linky nie je pri všetkej úcte a vďačnosti vhodná pre Vás.
Optika
Jedná sa o metódu, kedy je prenos možný vďaka optickým vláknam, čo mu v podstate  umožňuje skoro neobmedzenú rýchlosť. No tento typ prenosu sa zatiaľ nepoužíval v bytovkách a domoch, i napriek perfektnej rýchlosti. Takáto realizácia by bola dnes finančne veľmi nákladná a preto sa do nej nepúšťa žiaden poskytovateľ. Toto pripojenie je také rýchle i kvôli svojej vlastnosti, kedy jeho rýchlosť nie je obmedzovaná počtom pripojených používateľov. Pri testovaní rýchlosť optiky dosiahla až 100 Gb/s! Nad týmto údajom v sa až pozastaví dych. Je to niečo, na čo sme doteraz neboli ani zďaleka pripravení. Pevné linky nám poskytujú slušnú rýchlosť, ale toto je predsa na úplne inej úrovni.
síť internetu
Mobilné siete a dáta
Táto možnosť býva dnes často využívaná z presne opačného dôvodu ako optika. Takéto zavedenie siete je finančne i technicky pre poskytovateľov najjednoduchšie, pričom rýchlosť dosahuje solídnych 128  Mb/s.
Internet cez satelit
Takýto patent nás sprevádzal už na začiatku, no dobre vieme, že satelit sa stáva minulosťou. Rýchlosť dosahovala 22 Mbit/s, pričom stačili zlé prírodné podmienky ako vietor a búrka a spojenie začalo sekať.

Published by acron.sk