Hodnota umenia

Čo vlastne pokladáme za umenie a čo je už gýč či vyhodené peniaze? Platíme len za značku alebo aj za kvalitu? Zamýšľali ste sa niekedy nad týmito otázkami. V prvom rade treba podotknúť, že všetko závisí od osobného vkusu. Pre niekoho koncert vážnej hudby, je len chvejúci sa vzduch a pár muzikantov v smokingu. To isté sa dá aplikovať na kabelku.

Pre ženu, ktorá sa zaoberá módou je to drahocenný úlovok ba až umelecké dielo. Pre iného „vyhodené peniaze.“ No čo vlastne predstavuje umenie, že sme ochotní investovať? Umenie a umelecké diela majú dvojakú hodnotu :
zrození venuše
1.      Finančná hodnota: nie je to len cena lístku alebo obrazu, no k tejto sume musíte prirátať aj doplňujúce financie v podobe parkovného, benzínu poprípade baby sitter no navyše aj váš čas, ktorý investujete. Tie dve hodiny čo ste boli na koncerte ste mohli stráviť úplne inak: napríklad pracovne ( čiže namiesto výdavku by ste boli v pluse) alebo len tak ležať doma a oddychovať.

2.      Estetická hodnota : alebo inak povedané estetický zážitok. Táto hodnota uspokojí vaše túžby a váš intelekt. Je to nevyčísliteľná hodnota, ktorá sa môže časom navýšiť ale aj úplne zmiznúť v závislosti od majiteľa, ale aj od spoločnosti. Zoberme si napríklad taký obraz Van Gogha: počas jeho života obrazy nemali žiadnu hodnotu, po jeho smrti sa zmenili estetické ideály a jeho slnečnice stoja „celý majetok“.

Ale toto isté sa môže stať no opačne. To čo malo cenu v minulosti je dnes úplne bez cenné. A čo sa týka majiteľa? Pre majiteľa obrazu umelecký kúsok znamená niečo viac ako len finančná hodnota. Naviaže si sním vzťah. Pre zberateľov, ich umelecké kolekcie sú niečo čo ich núti spomínať, pamätať si, no zároveň im dáva aj určitý pocit nesmrteľnosti, pretože ostatní si ich budú pamätať vďaka ich kolekcii.   
písku plastika            
Umenie je príliš subjektívne a emotívne aby sme vedeli racionálne určiť správnu cenu. No netreba zabúdať na fakt, že jeho estetická hodnota vám zostane navždy, zatiaľ čo tá finančná sa po čase vytratí.

Krátka história múzea

Slovo múzeum pochádza z gréckeho slova músai, čo v preklade znamená miesto zasvätené múzam. Muse bola dcéra boha Jupitera (najvyšší boh, ochranca štátu) a bohyne Mnemosine (bohyňa múdrosti). Čiže slovo múzeum znamenalo miesto kde sa uchovávali svedectvá vesmíru.                                                                                                                                                                        Za predchodcu múzea, v našom letopočte, môžeme považovať malú miestnosť nazývanú  Studiolo či Wunderkammern. Boli to tajné miestnosti svätcov a panovníkov, ktoré slúžili na  zhromažďovanie cenností, šperkov, obrazov, drahých kameňov …

Tieto „štúdia“ slúžili ako útočisko pred vonkajším svetom v ktorom sa majitelia mohli venovať svojím štúdiám či úvahám. Neskôr počas 13. a 14. storočia okrem úvah, slúžilo aj ako miesto pre rozjímanie a pôžitok zo svojich vlastných kolekcií, ktoré sa rozšírili o medaile, mince a obrazy slávnych maliarov tej doby.

Medzi najznámejšie patrí napríklad Studiolo Isabelly d´Edste (Mantova) alebo Studiolo Cosima I de´Medici či Francesca I de´Medici ( Palazzo Vecchio, Florencia).   Ako prvý slovo múzeum použil Paolo Giovio (1483 -1528), keď si dal postaviť svoju vilu, kde umiestnil svoju zbierku portrétov. Portréty boli rozdelené do štyroch kategórii: 1, slávne osobnosti z minulosti 2, slávne osobnosti súčasnosti 3, umelci 4, panovníci a pápeži.
palazzo vecchio nádvoří
Už v 17. storočí sa nazývali múzeá, súkromné kolekcie princov alebo biológov, ktoré boli sprístupnené verejnosti.

Obdobie Iluminizmu položilo základy múzea ako ho poznáme dnes. Jeho princípy boli: zachovanie pamiatok, miesto pre štúdium otvorené všetkým, miesto, kde môžete spoznať aj iné vzdialené kultúry. Zbierky sú organizované a priehľadné. A s Veľkou francúzskou revolúciou bolo múzeum otvorené verejnosti bez ohľadu na sociálny status.                              (napríklad Múzeum Pio-Clementino vo Vatikáne)             
                                                                 
Ďalším dôležitým medzníkom v histórii je Napoleon, ktorý po každej razii prinášal do Francúzska umelecké diela ako triumf svojho víťazstva. Svoju rozsiahlu kolekciu umiestil do Louvre. Veľa umeleckých diel pochádzalo z Talianska, no po Viedenskom kongrese sa väčšina vrátila späť.

Napoleon položil základy univerzálneho múzea. Čiže múzeum, ktoré uchováva poznatky ľudstva (od vedy cez botaniku až po umenie ako také). Opakom ja národné múzeum, ktoré oslavuje len dejiny národa či štátu.                            

Počas Romantizmu múzeum predstavuje zrkadlo kultúry národa. Skvelým príkladom je napríklad Alte Nazionale Galerie ( Ostrov múzeí , Berlín). 19. storočie môže byť považované aj za obdobie rozmachu múzea.
Múzem sa opäť dostalo do verejného povedomia v posledných desaťročiach 20. storočia.
louvre skleněná pyramida
A medzi tie najprestýžnejšie určite patrí: Louvre, British National Museum, Ostrov múzeí v Berlíne či MoMA v New Yourku. V neposlednom rade netreba zabúdať, že aj domy umelcov či zberateľov spadajú do kategórie múzea.

Jedinčnosť Michelangelovej Piety

Michelangelo Buonarotti, renesančný maliar a sochár, ktorý so svojou tvorbou začínal vo Florencii na dvore Medičiovcov. V jeho dielach môžeme jasne vidieť, že bol uchvátený antickými ideálmi krásy a antickými vykopávkami.
socha Davida
Jasným príkladom je napríklad David, ktorý bol pôvodne vytvorený pre fasádu dómu vo Florencii, no pre jeho veľkosť a majestátnosť, dostal čestné umiestnenie pre Palazzo Vecchio ( Florencia) a stal sa symbolom mesta.V roku 1496 na žiadosť kardinála Riaria odchádza prvý krát do Ríma. Práve toto je obdobie, kedy sa stáva slávnym umelcom vytvorí aj známu Pietu, ktorá sa nachádza v Bazilike San Pietro.

A čím je výnimočné toto súsošie Panny Márie a mŕtveho Ježiša? Prečo je považované za jedno z najlepších umeleckých diel Západu? Okrem perfektnej prepracovanosti mramoru, ktorá značí o vynikajúcich technických schopnostiach umelca , výnimočnosť Piety spočíva práve v jej originalite.

Pozorovateľ nevidí Ježišovu tvár no na druhej strane vidí krásu jeho matky. Panna Mária drží dospelého Ježiša, čo je úplná novinka, pretože dovtedy bola zobrazovaná len s malým dieťaťom v náručí. No inovácia tohto súsošia, ktorá je následne kopírovaná mnohými umelcami, spočíva v Ježišovom ramene. Práve toto padajúce rameno bez životnej sily sa stáva samotným symbolom smrti. Bezvládne rameno, ktoré poukazuje na fakt, že v tele už nie je žiadny život, aby ho udržala hore.

To, že Ježišovi nevidíme priamo do tváre, túto symboliku ramena ešte potvrdzuje. Navyše, je to jediné umelecké dielo podpisané Michelangelom. Na zadnej strane súsošia sa nachádza latisnký podpis:  MICHEL.A[N]GELVS BONAROTVS FLORENT[INVS] FACIEBATčo v preklade znamená urobil florentínec Michelangelo Buonarotti.
michelangelo buonarroti bazilika
V maľbe je oveľa jednoduchšie znázorniť smrť, no v sochárstve bol tento akt nepoznaný. Je to súsošie, ktoré vo vás jednoducho vyvoláva emócie. Jednoducho umelecký zážitok, ktorý sa vám zaryje do pamäti.

Voľby do Európskeho parlamentu

Poslanci Európskeho parlamentu môžu nielen vytvárať nové právne predpisy, obhajovať záujmy občanov Európskej únie, ale aj hlasovať o nových obchodných dohodách, kontrolovať inštitúcie EÚ ako aj to, na čo sa vynakladajú peniaze z našich daní.
 
Pri predchádzajúcich eurovoľbách v roku 2014 prišlo k urnám len 13% obyvateľov Slovenskej republiky. Bola to najnižšia účasť z celej EÚ.

parlament
 
Preto sme si mohli všimnúť rozsiahlu kampaň, ktorá apeluje na všetkých Slovákov, aby šli voliť.
Spot zachytáva nadrozmerný hríb, ktorý si hlavná postava všade nesie so sebou a zo scén je jasné, že to držanie nie je vôbec praktické a v práci otravuje všetkých naokolo. Ide o „pocit“ , ktorý by voliči v prenesenom význame prežívali, keby sa rozhodli neprísť voliť slovenských europoslancov. A prečo?
 
My sa bojíme o prácu, podnikanie, bezpečnosť, migráciu či zmenu klímy a práve Európa, a to ako dopadnú voľby rozhodne o ďalších krokoch. Európa je naša a rozhodnutia by sa mali prijímať spoločne a práve Váš hlas môže dopomôcť k rozhodovaniu o tom, akú Európu budeme mať.
 
Nerozhodným voličom môže pomôcť aj nová aplikácia euandi2019, ktorú vypracoval Univerzitný európsky inštitút vo Florencii. Táto aplikácia dáva možnosť nerozhodným voličom z členských štátov EÚ, aby reagovali na 22 výrokov politickej a hospodárskej povahy. Na základe toho voliči zistia, ktorá strana alebo hnutie v krajine ich pôvodu sú im najbližšie. Ide o politický neutrálny nástroj, ktorý má vyslovene len pomôcť voličovi, ktorý ešte stále nevie, koho voliť. Je dostupná v 20 národných jazykoch a v každom členskom štáte EÚ.

brexit
 
Európsky parlament má pri prijímaní legislatívy rovnocennú rozhodovaciu moc ako Rada EÚ. A veľká časť legislatívy na Slovensku, pritom pochádza práve z európskej legislatíva to je hlavný dôvod prečo sú eurovoľby také podstatné.
 
Koľko dôvodov ste si našli Vy? Príďte vyjadriť svoj názor 25. mája, príďte voliť.

Štart Lala TV pre najmenších je za dverami

Medzi novinku v televíznych staniciach patrí aj hudobná stanica Lala TV, ktorá začne svoje vysielanie v Čechách a na Slovensku. Pôjde o platenú novinku, ktorá sa zameria na najmladšieho diváka. Vznik tejto stanice má na svedomí producent a režisér Peter Núňez. Ďalšiu svoju televíziu Senzi plánuje nasmerovať aj do Česka.

hudba
 
Deti sú najvernejšie
 
Televízna stanica Lala TV začne v Česku a na Slovensku vysielať v roku 2019, niekedy v prvom štvrťroku. Koncept stanice vychádza z podobne zameranej relácie Spievanky a vysielať bude hudobné videoklipy pre deti. O tomto projekte verejnosť informovala spoločnosť Axocom, ktorá bude televíziu aj distribuovať. Podľa riaditeľky spoločnosti patria malí diváci k najvernejším, práve interpreti s tvorbou pre deti zaznamenávajú na internete najväčšiu sledovanosť, a tak sú práve kvôli tomu úspešnejší ako domáce hviezdy šoubiznisu.
 
Málo podobných projektov
 
Distribútor chystanej televíznej stanice sa k novému projektu vyjadril, že na trhu je málo podobných projektov, pretože veľké televízne stanice sa takýmto programom nevenujú, pre nich tento obsah nie je atraktívny a naopak, pre verejnoprávne televízie je tento program zasa veľmi alternatívny.

karneval
 
Lala aj Senzi
 
Okrem tejto Lala TV spoločnosť Axocom má v pláne dotiahnuť na český trh aj televíziu Senzi, ktorá je naopak zameraná na staršie ročníky a vo svojom repertoári má „šlágrovú“ hudbu. Od roku 2015 túto televíziu celým podielom vlastní firma P.Núňeza. Senzi televízia si postupne našla na slovenskom trhu svoje miesto. Aj napriek tomu, že TV Senzi je dnes platenou stanicou, presadila sa voči Šlágr TV, ktorý bol naopak zadarmo a v danom segmente dominoval. Aj napriek faktu, že Šlágr TV je stále zadarmo, Senzi je minimálne dvakrát tak silná. Získať túto pozíciu trvalo dlho, ale podarilo sa to a TV Senzi sa drží pevne svojej pozície, z ktorej sa určite nenechá ľahko zosadiť.

Metal a jeho postupný vývoj do dnešnej podoby

Existuje známy hudobný žáner, ktorý ale jednoducho nemôžeme zaškatuľkovať do jedného pojmu (čo mnohí robíme), pretože má viacero odvetví, ktoré sa kryštalizovali každým desaťročím už od konca 60-tych rokov. U tohto žánru je tých odvetví priveľa, čo vlastne značí o jeho bohatosti a vopred vám poviem, že všetky v článku nespomeniem, nakoľko by sa sem nevošli. Preto sa pokúsim vybrať aspoň jeho najznámejšie podžánre a niečo o nich v skratke napísať. Reč bude o hudobnom štýle zvanom metal.

metal

Ak mám byť ale konkrétnejší, jeho originálny názov je heavy metal, od ktorého sa vlastne začal žáner rozvíjať do viacerých podkategórií. Začalo to koncom 60-tych, začiatkom 70-tych rokov, kedy vznikli kapely ako Black Sabbath, Iron Maiden, Motorhead, čo je vlastne dnes už hudbou našich starších otcov, tak trochu metalový pravek. Predpona heavy vznikla hlavne na základe náročnosti hrania tohto štýlu. Boli to kapely, ktoré sa snažili obohatiť klasický rockandroll o ďalšie akordy, ako aj dĺžku skladieb, tým pádom sa k tomuto štýlu radia i úplní pionieri, kapely Led Zeppelin alebo Deep Purple.

heavy metal

V 80-tych rokov na scénu prichádza tkzv. glam metal, čo boli v podstate rockeri vyznačujúci sa hlavne nápadným imidžom (Poison, Motley Crue, Kiss), no dovolím si tvrdiť, že tá skutočná bomba nastala až príchodom žánru thrash metal, ktorý je u väčšiny metalistov najpopulárnejší dodnes. Heavy metal jeho príchodom chytil rýchlejšiu, údernejšiu, agresívnejšiu podobu, čo pochopiteľne očarilo nejedného mladého (ale i starého) poslucháča. Bolo to konečne niečo novšie a podstatne výraznejšie. Thrash ako aj obrovskú popularitu pojmu metal priniesla predovšetkým kapela Metallica, ale za zmienku určite stoja i kapely ako Megadeth, Slayer, či Anthrax.

club

Thrash metal si drží popularitu i v 90-tych rokoch, kedy je obohatený o kapely ako Sepultura či Pantera. V tomto období už vidíme rozdiel medzi "fotrovskými" kapelami typu Led Zeppelin a novou vlnou úderného, rýchleho, agresívneho thrashu. V tomto období treba spomenúť i podžáner nu-metal krížiaci rap s hardcorom a metalom (Linkin Park, Korn, Slipknot), ale aj zrod subžánru, ktorý uprednostňuje najmä dnešná generácia metalistov a to tkzv. metal-core (Darkest hour, Bullet for my Valentine,  As I Lay Dying). 

Romantizmus


Romantizmus bola ideová, umelecká a hudobná kultúra ktorá vznikla v dobe, kedy mnohí ľudia zostali sklamaní z francúzskej revolúcie. Teda vznikol v polovici 19. storočia.

Túto kultúru a smer uznávali hlavne mladí ľudia, ktorí si eštelen utvárali názor na svet. Venovali sa literatúre, hudbe, filozofii a rôznemu umeniu ako napríklad maľovaniu. Skrátka uznávali duševný svet, hľadali záujmy obohacujúcu dušu, kreatívnosť a predstavivosť. Pohŕdali nevzdelanosťou, ťažkou prácou a všetkými autoritami tej doby. Pomocou tvorby, písania básní a romantických poviedok sa búrili voči svojej dobe a všetkému, čo nezapadalo do ich predstavy o krásnom svete.
růžová růže

Poznáme romantické romány, ktoré sú špecifické svojou tragédiou, kedy zakaždým na konci príbehu hlavný hrdina volí smrť, než by mal znášať autoritu či zlý svet.

Títo ľudia sa v súkromí snažili ukazovať svoju nezapadajúcu stránku osobnosti. Teda nesnažili sa zapadnúť a byť s každým za dobre, ale naopak. Hľadali a objavovali v sebe čosi výnimočné a zvláštne a snažili sa to dávať najavo rôznym spôsobom. Aj v tej dobe sa to snažili ukázať okrem iného i svojim výzorom. Prestali sa strihať, holiť a nosili netradičné kostýmy. 

Z týchto romantikov sa však kvôli svojmu nezapadajúcemu duševnému životu stali časom známe a významné osobnosti, ktoré obohatili svoju dobu myslením, umením a novou kultúrou. K nim sa radil napríklad veľmi dobre známy hudobný skladateľ Beethoven, ktorý sa prestal stýkať so spoločnosťou „meštiakov“ a pridal sa taktiež k tomu smeru zvanému Romantizmus. Tento nový smer bol cítiť i v jeho skladbách, vďaka ktorým jeho meno spomíname dodnes.
věž hradu

Romantizmus sa dostal do viacerých krajín a všade mal trošku iný cieľ, ale v podstate podobný. Všade šlo o tvorbu, pomocou ktorej sa poukazovalo na škaredý svet okolo a určitým spôsobom sa touto tvorbou, kultúrou i protestovalo voči momentálnemu zriadeniu. V istom období sa dokonca spojil s nacionalizmom, kedy tvorcovia opisovali lásku k svojmu kraju a národu a takisto žiaľ voči neslobode svojho ľudu.

Ďalšia národa kultúra pamiatka


»          Všetko sa to začalo keď sa ľuďom nepáčila a chceli sa jej zbaviť. No dnes je to úplne inak . Táto budova sa stala veľmi významnou pre našu historickú  kultúru. Hovoríme o opačnej pyramíde ktorú poznáme ako Slovenský rozhlas ktorá stojí v Bratislave- Starom meste

noční město
 
Majitelia tejto budovy dlho rozmýšľali čo v tejto budove bude. No rozhodnutie nakoniec padlo. Vzniklo v nej Česko Slovenské rádio , dnes ho poznáme ako Rádio Slovensko ktoré patrí pod RTVS. Od jej založenia až po dnešnú súčasťou bolo vysielanie v opačnej pyramíde súčasťou každého rádia.
 
»          Táto budova má krásnych 33 rokov teda presnejšie jej vznik bol  v roku 1984 , a za tieto roky si vytrpela naozaj mnoho.  Mimochodom autorom tejto budovy sú  Štefan Svetko, Štefan Ďurkovič a Barnabáš Kissling ktorý sa rozhodovali ako bude budova vyzerať. Nápadov bolo množstvo , no nakoniec sa rozhodlo že postavia opačnú pyramídu v ktorej bude dostatok miesta pre aktivity ktoré sa tam mali v tej bude vykonávať. No po jej zhotovení rozhodovali čo s tou budovou bude , potom nasledovali petície a zbúranie pretože sa obyvateľom Bratislavy táto budova nepáčila.  . Našťastie dnes túto budovu máme a môžeme byť radi že aj táto budova je zapísaná do národnej kultúry keďže na Slovensku ich máme malo.
 
Táto budova bola prvou budovou ktorá je z ocele. Nachádza sa tam niekoľko miestnosti ktorých môžeme počuť niekoľko druhov vysielaní teda od hlavného spravodajstva až po vysielanie pre deti a mládež a okrem toho v tejto budove nájdeme aj malú koncertná sieň v ktorej sa konajú rôzne koncerty a podujatia či rozhlasové alebo televízne incescie. Z opačnej pyramídy sa vysiela každý od šiestej rána až do neskorého večera.

mikrofon
 
»          Mimochodom ak by ste sa chceli na túto budovu pozrieť , nájdete ju V Bratislave na Mýtnej ulici v Starom meste. Neviem však či je vstup do budovy povolený avšak pohlaď s blízka na túto budovu Vám nikto zakázať nemôže.

Kultové filmy všetkých čias


Každý má iný názor na to, ktorý film je prelomový. Je to spôsobené tým, že každý máme iný vkus na žánre a na podobné veci. Určite sa však zhodneme na tom, že aj filmy patria do našej kultúry. A zhodneme sa určite aj na tom, že niektoré filmy by mal vidieť určite každý. Viete, ktoré to sú? Ponúkame vám výber len niekoľkých, pretože v skutočnosti ich je naozaj oveľa viac.

klenba
 
1. Krstný otec – The Godfather
Trilógia kriminálnej drámy z mafiánskeho prostredia, ktorá vychádzala z nemenej úspešného románu. Mnohí ľudia považujú túto trilógiu za najlepšiu mafiánsku ságu všetkých čias a zaraďuje sa do najlepších diel kinematografie vôbec. Napriek tomu, že už má svoj vek (1972), je medzi ľuďmi stále veľmi populárna. Možno práve vďaka téme a hereckému obsadeniu (Al Pacino, Marlon Brando a ďalší) sa stala naozaj kultovou ságou.
 
2. Amadeus
Asi jedna z najlepších hudobných a životopisných drám vôbec. Zachytáva život nám veľmi dobre známeho hudobného génia Wolfganga Amadea Mozarta. Opisuje priebeh jeho tvorby, jeho celý život, a to, že (ako mnohí géniovia) to nemal v hlave celkom v poriadku. Dráma ukazuje aj žiarlivosť a závisť jeho najväčšieho rivala Antonia Salieriho. Film bol ocenený ôsmimi Oskarmi.
 
3. Vykúpenie z väznice Shawshank – The Shawshank Redemption
Príbehy z pera Stephena Kinga sú naozaj neopakovateľné a prelomové, niet divu, že sa podľa jeho kníh natočilo hneď niekoľko výborných filmov, ktoré si zaslúžia pozornosť. Príbeh o Andym, ktorý bol odsúdený na doživotie vo väzení zasiahol mnohých z nás, hlavne preto, že sa napriek podmienkam nikdy nevzdal a nestratil nádej. Herecké obsadenie je opäť úžasné, hlavné postavy si zahrali Tim Robbins a Morgan Freeman.

zámek
 
Okrem týchto troch filmov je ešte mnoho iných, ktoré jednoznačne patria do zoznamu tých, ktoré by ste mali vidieť. Ktoré sú vaše obľúbené filmy? Myslíte si, že patria do kultúrneho dedičstva?

Divadlo je naša súčasť


Divadlo je pre mnohých ľudí akýsi útek pred realitou. Je to forma koníčka, ale zároveň to občas prerastie aj do posadnutosti. Je to však forma relaxu a vyjadrenia sa. Aby toho nebolo málo, divadlo je jednoducho kultúrny zážitok. Mnohí ľudia neobľubujú divadlo, no my si myslíme, že v tom prípade absolútne nevedia, o čo vlastne prichádzajú. Kde inde môžete stretnúť svojho obľúbeného knižného hrdinu? Alebo môžete odísť s naozaj veľkou kopou dojmov. Chodenie na rôzne inscenácie a predstavenia vás tiež môže obohatiť aj inteligenčne. Je však len na vás, aký vlastne máte na divadlo názor. V každom prípade určite nezahadzujte možnosť, že by ste divadlo začali pravidelne navštevovať.

divadlo

Oddýchnite si

Nemusíte predsa vo voľnom čase sedieť pri televízii, keď si chcete niečo pozrieť. Je fajn, keď sa zapozeráte do kvalitného príbehu, ktorý sa neodohráva na plátne, ale priamo pred vami. Keď sledujete príbeh, ktorý je predostieraný presne takýmto spôsobom, dostanete úplne iný pohľad na vec. Funguje to aj vtedy, keď nejaký príbeh už notoricky poznáte. Môžete si naň urobiť názor. Alebo si pri komédii môžete oddýchnuť či navodiť oveľa lepšiu náladu. Nahoďte sa a vykročte do sály, ktorá vás dokáže odzbrojiť.

Témy na rozhovor

Niektorí ľudia radi chodia do divadla len preto, aby sa mali o čom rozprávať. Možno je to smiešne, ale naozaj to mnohí ľudia praktizujú a vlastne sa im ani niet čo čudovať. Taktiež, ak neradi čítate, môžete si pozrieť hru, ktorá je adaptovaná na nejaké knižné dielo. V každom prípade rozhovory o divadle sú naozaj obohacujúce a to nielen z jednej, ale z obidvoch strán. Určite sa nenechajte ničím odradiť.

balet

Ako vlastne divadlo rozvíja našu kultúru? Slováci sú predsa jednou z krajín, kde je divadelné umenie skutočne rozšírené. Môžeme sa toho dozvedieť naozaj veľa, keď sa vyberieme na nejaké notoricky známe predstavenie. Videli ste už Tajovského? A myslíte si, že to nepatrí do našej kultúry?